DREWNO – NAUKA – GOSPODARKA

DREWNO – NAUKA – GOSPODARKA to międzynarodowa konferencja naukowa organizowana przez Instytut Technologii Drewna wspólnie z PGL Lasy Państwowe.

Zarówno w Polsce, jak i za granicą, dotychczasowe konferencje o charakterze naukowym są na ogół organizowane odrębnie przez przedstawicieli nauk z zakresu leśnictwa oraz reprezentantów nauk z zakresu drzewnictwa. Problematyka dotycząca gospodarki leśnej i gospodarowania drewnem jest jednak na tyle złożona, że wymaga podejścia multidyscyplinarnego w jej postrzeganiu i jednocześnie wymaga nowych, innowacyjnych rozwiązań techniczno-technologicznych i organizacyjnych. We współczesnym świecie konieczna jest bowiem szybka wymiana najnowszej wiedzy z perspektywy całego łańcucha drzewnego.

Celem konferencji jest wymiana wiedzy i prezentacja najnowszych wyników badań w międzynarodowym gronie naukowców – specjalistów z zakresu leśnictwa i drzewnictwa oraz w dziedzinach pokrewnych. Wymiana doświadczeń i dyskusja o osiągnięciach i możliwościach ich praktycznego wykorzystania w gospodarce pozwoli na wytyczenie kierunków badawczych o największym potencjale wdrożeniowym oraz na podniesienie poziomu naukowego w tym obszarze.

Konferencja obejmuje swoją tematyką następujące zagadnienia:

 • zwiększanie zasobów drewna i ich efektywne wykorzystywanie
 • innowacje w sektorze leśno-drzewnym
 • nowe technologie, produkty lignocelulozowe, nanomateriały, biokompozyty
 • energetyczne wykorzystanie drewna
 • rynek drzewny – aspekty ekonomiczne i społeczne
 • środowiskowe aspekty sektora leśno-drzewnego
 • recykling
 • meblarstwo
 • papiernictwo
 • tartacznictwo
 • drewno w budownictwie
 • inne branże drzewne

Konferencja skierowana jest do przedstawicieli świata nauki i praktyki gospodarczej z leśnictwa i drzewnictwa oraz obszarów z otoczenia.

Źródło: wood-science-economy.pl