to jeden z najważniejszych trendów współczesnej ekonomii i administracji. Zakłada on przemyślane korzystanie z zasobów w taki sposób, by wystarczyły one do budowania dobrobytu obecnego pokolenia, ale też mogły zaspokajać potrzeby w przyszłości.